Tjenesteydelser
Klik på de enkelte punkter for yderligere information.

Hjemmearbejdsplads
PC Rescue assisterer i oprettelse af hjemmearbejdspladser via VPN, samt installation af firewall til brug for VPN.

Totalløsning
PC Rescue står for den totale drift af virksomhedens computersystem.

Faste opgaver
PC Rescue udfører faste opgaver hos virksomheden, efter forudaftalt skema.

Løbende kontakt
PC Rescue kontakter virksomheden, når der efter PC Rescues mening er grund hertil.

Enkeltbesøg
Løsning af enkelte problemer, installation af programmer m.m.